Hjem » Blogg » Fallstatistikk 2013

Fallstatistikk 2013

Vi er veldig stolte over å kunne fortelle at det kun var 0,4% av våre ryttere som falt av hest hos oss i hele 2013! Dette inkluderer alle som har ridd hos oss i fjor; rideskoleelever, terapiryttere, ryttere på firmaturer, turister, uerfarne, erfarne, voksne, barn osv osv. Antallet ryttere er korrigert for fravær på rideskolen og fridager der.

I snitt kan vi si at det har vært 2 stk som har falt av hest hos oss per måned. Det var ingen som falt av 4 av 19 innridde hester, og 3 av hestene var det tre stk som falt av. Dette var høyeste antall fall målt på hver enkelt hest. Antallet fall av enkelthester svinger fra år til år, men vi ser en generell nedgang i antall fall etter at vi fikk ridehall. Antallet besøkende per år har i denne perioden også økt.

Når vi går inn og ser på årsakene til at rytterne falt av, kan hele 54,2% av de “fallne rytterne” skylde på sin egen balanse. 25% kan skylde på at hesten skvatt/tok ut pga andre årsaker enn trafikk og 20,8% kan skylde på andre årsaker. 0% kan skylde på at hesten skvatt/tok ut grunnet trafikk.

Vi registrerer alltid fall av hest og grunnen til dette i kalenderen vår, slik at vi kan følge med på om det er noen hester det går igjen at rytterne faller av. Dersom det er en hest dette går igjen på, ser vi på årsakene til det og vurderer et eventuelt salg.

Vi har ikke sett noen andres statistikk på fall av hest, men vi er i hvert fall godt fornøyde med resultatet selv. Målet kan gjerne være at 0% faller av hest hos oss, men vi har med dyr å gjøre..

Til slutt kan vi også være glade for å si at ingen av fjorårets fall var alvorlige for hverken rytter eller hest 🙂