Hjem » Tilbud » Terapiridning

Terapiridning

Hva

Terapiridning, også kalt ridefysioterapi, er en metode innen fysioterapi, hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.

rideglede

Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrke av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er ridefysioterapi suverent.

Kontakten med hesten er vesentlig, og valg av hest er viktig. Rytteren lærer å vise omsorg og å samarbeide med hesten. I behandingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum.

For hvem?

Ridefysioterapi passer for mange typer funksjonshemminger. Medisinske opplysninger som bekrefter diagnose kreves, for at Helfo gir bidrag til behandling. Det er likevel en egenandel å betale for hver gang. Denne egenandelen inngår ikke i frikortsordningen. Vektgrensen for funksjonshemmede ryttere er 85 kg.

Når, og hvem er instruktørene?Terapiridning rundt kjegler

Brita Norrud har timer på tirsdager. Hun har ulike partier fra kl 11.30 til 15. Dette er partier hovedsaklig for barn og unge, men hun har også en ungdom/voksengruppe.

Tine Felding har timer på onsdager. Hun har tre partier fra kl 14.30 til 16.45. Partiene er for barn, ungdom og voksne.

Kontakt

Brita kan kontaktes direkte via telefon på 473 06 417. Tine kan kontaktes direkte på tlf 995 13 156. Interesserte kan også kontakte oss på mail, der vi videresender til rette vedkommende.