Hjem » Tilbud » Arbeidsmarkedstilbud

Arbeidsmarkedstilbud

Vi tilbyr 8 arbeidstreningsplasser gjennom Sandnes Pro-service/NAV. I tillegg har vi tre deltakere i VTAO gjennom NAV.

Arbeidsforberedende trening

I samarbeid med Sandnes Pro-Service/NAV tilbyr vi 6 arbeidstreningsplasser. Dette er et tilbud til personer med psykiske helseplager som ønsker å være en del av arbeidslivet. Tiltaket er tilpasset de som av ulike årsaker har kommet utenfor det ordinære arbeidslivet, og som ikke helt vet retningen videre. Trygghet, trivsel og mestring er viktige stikkord.

Formål og tidsbruk

Formålet er at du gjennom samtale og arbeidstrening skal få avklart ditt videre forhold til arbeidsmarkedet, enten det er ordinært arbeid, sysselsetting, trygdeløsninger eller kombinerte løsninger.
Det er viktig at du får bruke den tiden du trenger til dette – du har inntil 12 måneder til rådighet, med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 mnd.

Arbeidsledere og arbeidsoppgaver

Arbeidsledere vil være eierne Audun og Karen Handeland, samt datteren Grete som er fulltidsansatt. Hest, sau og honning er «produksjonsområder», og derav kan vi tilby arbeidsoppgaver innenfor heste- og sauehold, vedlikehold på gården og maskiner,  honningproduksjon, tre- og skogsarbeid samt forefallende arbeid. Vi har også øvrige smådyr, samt et drivhus/grønnsakshage med arbeidsoppgaver innenfor disse områdene.
At du har ditt arbeid på gården betyr ikke nødvendigvis at du må delta i alle arbeidsoppgaver.

Veiledning/oppfølging

Du vil få oppfølging av veiledere fra Sandnes Pro-Service AS/NAV, representert ved Aina P. Sevland. Vår oppgave blir å tilrettelegge forholdene i tiltaket for deg så godt det lar seg gjøre. Videre er målet, sammen med deg, å prøve å finne den best mulige løsning på ditt forhold til arbeidslivet etter at arbeidstreningen er over.
Til slutt blir det vår oppgave å lage en skriftlig oppsummering som sendes tilbake til din NAV-veileder.

Mer informasjon og kontakt

For å få ytterligere informasjon om dette tilbudet, kan du kontakte enten NAV tlf 55 55 33 33, jobbkonsulent AFT/Sandnes Pro-Service Aina P. Sevland tlf 916 61 174 eller teamleder AFT/Sandnes Pro-Service Ingrid H. Nygaard tlf 952 10 570.