Hjem » Informasjon til rideskoleelever

Informasjon til rideskoleelever

Ridetimer i ridehallen høst 2018

Tirsdag 21. aug
Mandag 27. aug
Onsdag 5. sep
Torsdag 13. sept
Tirsdag 18. sept
Mandag 24. sept
Onsdag 3. okt

Høstferie uke 41 (fra og med 8. okt til og med 11. okt): Ingen rideskole. Kun bestilling av rideturer

Torsdag 18. okt
Tirsdag 23. okt
Mandag 29. okt
Onsdag 7. nov
Torsdag 15. nov
Tirsdag 20. nov
Mandag 26. nov
Onsdag 5. des
Torsdag 13. des
Tirsdag 18. des

Siste dag med rideskole før nyttår er torsdag 20. desember. Husk å gi beskjed innen 1. desember, dersom eleven ikke ønsker å beholde plassen på rideskolen fra januar 2019.

Første skoledag etter nyttår er onsdag 2. januar.

Regler for ubenyttet ridetime

Rytter har ikke rett på å få ny ridetime, tilbakebetaling eller endre (trekke fra) beløpet på utsendt faktura, men du har anledning til å ringe til andre på timeplanen og gi bort timen. Be samtidig om at de ringer deg tilbake når de har en time de ikke kan benytte. Sjekk at fargekode på aktuell gruppe er lik! Eventuelt kan dere selge time til andre som har samme erfaring. Det er også mulig å henge opp lapp på oppslagstavle i stallen om du vil bytte en time, eller bytte via vår facebookgruppe.

Rytter som viser legeerklæring for fravær på mer enn 1 gang, vil få tilbud om å benytte ledige timer for å ta igjen dette. Vi trenger ikke å få beskjed om enkelttilfeller hvor rytter vil ha fravær, men vi vil vite hvis ryttere blir borte fra ridning på grunn av legeerklæring.

Ny kontaktinformasjon?

Husk å sende oss beskjed om du har fått ny e-postadresse eller nytt telefonnummer.

Mer rideundervisning?

Hvis du ønsker mer rideundervisning kan du melde deg på et intensivkurs. Les mer om dette her.

Prisendringer

Eventuelle prisendringer vil bli varslet senest 2 måneder før den trer i kraft.

Parkering og kjøremønster

Vi ønsker at alle som rir hos oss fast, skal parkere på parkeringsplassen langs ridehallen. For å forhindre trafikk gjennom gårdsrommet der hester og barn ferdes, ønsker vi at bilene skal forbi første innkjørsel og gården, for så å ta inn på baksiden. Følg skiltingen.

Vennligst ikke gå gjennom ridehallen og inn i stallen, men gå rundt og direkte inn i stallen. Dette for å forhindre mye mennesker der hestene ferdes, og for å unngå å skremme dem.

Oppsigelse

Vi har inndelt regningsperiodene i semester etter skoleruten i Sandnes kommune. Semestrene er inndelt slik: januar – ca. mars, ca. mars – juni og august – desember. Hvis rytter ønsker å slutte på ridning, skjer oppsigelse innen 1. i måneden før semesterslutt. Dvs.: ca. 1. februar, 1. juni og 1. desember.

De som ikke sier opp plassen innen semesterslutt, blir tatt med på ny timeplan og får tilsendt ny regning som gjelder for neste semester. Hvis rytter skulle ønske å slutte midt i semesteret, hender det at vi har noen på venteliste som kan kjøpe plassen.

Ønsker du å slutte på ridning etter vinterferien? Husk å si opp plassen din innen 1. februar!