Hjem » Informasjon til rideskoleelever

Informasjon til rideskoleelever

Ridetimer i ridehallen vinter/vår 2018

Mandag 8. jan
Tirsdag 16. jan
Onsdag 24. jan
Torsdag 1. febr
Mandag 5. febr

Vinterferie uke 7: Ingen rideskole i uke 7. Kun bestilling av rideturer
Tirsdag 20. febr
Onsdag 28. febr
Torsdag 8. mars
Mandag 12. mars
Tirsdag 20. mars

Påskeferie uke 13: Ingen rideskole uke 13 før 3 april. Kun bestilling av rideturer
Onsdag 4. april
Torsdag 12. april
Mandag 16.april
Tirsdag 24. april

Ingen rideskole 1 mai. Kun bestilling av rideturer
Onsdag 2. mai

Ingen rideskole Kr himmelfart 10 mai.
Mandag 14. mai

Ingen rideskole 17. mai og 2 pinsedag 21. mai
Torsdag 24. mai
Tirsdag 29. mai
Onsdag 6. juni
Torsdag 14. juni
Mandag 18. juni – AVLYST! (Det blir ridetur denne dagen istedet)

Siste dag med rideskole før sommerferien er torsdag 21. juni. Husk å gi beskjed innen 1. juni, dersom eleven ikke ønsker å beholde plassen på rideskolen fra august 2018.

Regler for ubenyttet ridetime

Rytter har ikke rett på å få ny ridetime, tilbakebetaling eller endre (trekke fra) beløpet på utsendt faktura, men du har anledning til å ringe til andre på timeplanen og gi bort timen. Be samtidig om at de ringer deg tilbake når de har en time de ikke kan benytte. Sjekk at fargekode på aktuell gruppe er lik! Eventuelt kan dere selge time til andre som har samme erfaring. Det er også mulig å henge opp lapp på oppslagstavle i stallen om du vil bytte en time.

Rytter som viser legeerklæring for fravær på mer enn 1 gang, vil få tilbud om å benytte ledige timer for å ta igjen dette. Vi trenger ikke å få beskjed om enkelttilfeller hvor rytter vil ha fravær, men vi vil vite hvis ryttere blir borte fra ridning på grunn av legeerklæring.

Ny kontaktinformasjon?

Husk å sende oss beskjed om du har fått ny e-postadresse eller nytt telefonnummer.

Mer rideundervisning?

Hvis du ønsker mer rideundervisning kan du melde deg på et intensivkurs. Les mer om dette her.

Prisendringer

Eventuelle prisendringer vil bli varslet senest 2 måneder før den trer i kraft.

Parkering og kjøremønster

Vi ønsker at alle som rir hos oss fast, skal parkere på parkeringsplassen langs ridehallen. For å forhindre trafikk gjennom gårdsrommet der hester og barn ferdes, ønsker vi at bilene skal forbi første innkjørsel og gården, for så å ta inn på baksiden. Følg skiltingen.

Vennligst ikke gå gjennom ridehallen og inn i stallen, men gå rundt og direkte inn i stallen. Dette for å forhindre mye mennesker der hestene ferdes, og for å unngå å skremme dem.

Oppsigelse

Vi har inndelt regningsperiodene i semester etter skoleruten i Sandnes kommune. Semestrene er inndelt slik: januar – ca. mars, ca. mars – juni og august – desember. Hvis rytter ønsker å slutte på ridning, skjer oppsigelse innen 1. i måneden før semesterslutt. Dvs.: ca. 1. februar, 1. juni og 1. desember.

De som ikke sier opp plassen innen semesterslutt, blir tatt med på ny timeplan og får tilsendt ny regning som gjelder for neste semester. Hvis rytter skulle ønske å slutte midt i semesteret, hender det at vi har noen på venteliste som kan kjøpe plassen.

Ønsker du å slutte på ridning etter vinterferien? Husk å si opp plassen din innen 1. februar!